History

Revision Timestamp Author Log Message
b17 ... June 15, 2019, 05:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
71c ... June 14, 2019, 20:33 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
5c3 ... June 14, 2019, 05:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
3e4 ... May 30, 2019, 05:39 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
5ce ... May 29, 2019, 06:00 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
364 ... May 17, 2019, 06:00 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
376 ... May 16, 2019, 16:41 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
d0d ... May 16, 2019, 05:50 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
a52 ... May 2, 2019, 05:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
e94 ... May 1, 2019, 11:03 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
26f ... April 30, 2019, 05:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
91e ... April 1, 2019, 05:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
9ae ... March 31, 2019, 23:11 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
a70 ... March 30, 2019, 06:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
623 ... March 11, 2019, 17:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
709 ... February 28, 2019, 16:46 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
bcf ... February 4, 2019, 16:12 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
41d ... December 15, 2018, 05:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
7b2 ... December 14, 2018, 11:08 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
e89 ... December 14, 2018, 05:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
940 ... July 30, 2018, 11:21 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
a79 ... July 24, 2018, 15:10 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
b44 ... July 23, 2018, 12:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2f9 ... July 19, 2018, 14:37 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
caf ... June 1, 2018, 14:46 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
a8a ... March 10, 2018, 07:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
bc9 ... March 9, 2018, 20:31 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
904 ... March 3, 2018, 06:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
58a ... March 1, 2018, 10:49 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
69d ... March 1, 2018, 06:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
78d ... January 17, 2018, 06:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
0d8 ... January 16, 2018, 16:07 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
3fc ... January 13, 2018, 06:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
3fb ... October 28, 2017, 09:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
edd ... October 2, 2017, 14:39 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
d80 ... July 19, 2017, 05:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
f83 ... July 18, 2017, 06:31 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
783 ... July 17, 2017, 06:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
1ea ... July 16, 2017, 06:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
243 ... July 14, 2017, 06:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2e0 ... July 13, 2017, 01:51 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
8c8 ... July 12, 2017, 07:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
fd5 ... July 11, 2017, 05:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
770 ... July 10, 2017, 04:13 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c52 ... July 8, 2017, 04:21 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
99d ... July 7, 2017, 03:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
265 ... July 6, 2017, 03:58 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
147 ... July 5, 2017, 03:17 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
9d4 ... July 4, 2017, 03:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
263 ... July 3, 2017, 03:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
3ae ... July 2, 2017, 03:21 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6ac ... July 1, 2017, 03:22 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
469 ... June 29, 2017, 03:17 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
4de ... June 27, 2017, 03:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
e06 ... June 25, 2017, 03:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
20a ... June 24, 2017, 03:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
280 ... June 23, 2017, 03:19 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
4a9 ... June 22, 2017, 04:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
8a3 ... June 21, 2017, 03:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
7b9 ... June 20, 2017, 03:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
200 ... June 19, 2017, 03:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
327 ... June 18, 2017, 03:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2d6 ... June 17, 2017, 03:12 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
677 ... June 16, 2017, 03:13 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
7ff ... June 15, 2017, 04:05 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
839 ... June 14, 2017, 04:12 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
4a8 ... June 13, 2017, 06:50 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
fbf ... June 12, 2017, 04:49 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
b1f ... June 10, 2017, 06:43 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
634 ... June 9, 2017, 03:25 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
490 ... June 8, 2017, 03:35 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
d3a ... June 7, 2017, 03:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
957 ... June 6, 2017, 03:02 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
fc0 ... June 5, 2017, 03:14 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
3d1 ... June 4, 2017, 03:02 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6b1 ... June 3, 2017, 03:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
62c ... June 2, 2017, 03:42 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
ca6 ... June 1, 2017, 03:04 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
db8 ... May 31, 2017, 02:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
d3e ... May 30, 2017, 03:05 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
cf6 ... May 29, 2017, 03:01 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
3b2 ... May 28, 2017, 03:01 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
47b ... May 27, 2017, 03:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
b04 ... May 26, 2017, 03:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
a82 ... May 25, 2017, 04:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
010 ... May 23, 2017, 03:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
015 ... May 22, 2017, 05:07 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
9a6 ... May 21, 2017, 03:26 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
a74 ... May 20, 2017, 03:31 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
303 ... May 19, 2017, 05:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
e9c ... May 18, 2017, 03:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6eb ... May 17, 2017, 03:19 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
7d6 ... May 16, 2017, 15:16 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
6d2 ... May 16, 2017, 03:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
844 ... May 15, 2017, 04:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
1ac ... May 14, 2017, 03:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
0ee ... May 13, 2017, 04:09 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
5d1 ... May 12, 2017, 03:05 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c58 ... May 11, 2017, 06:07 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
5e3 ... May 10, 2017, 02:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
49a ... May 9, 2017, 02:59 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
fe0 ... May 8, 2017, 02:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
280 ... May 7, 2017, 02:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
af1 ... May 6, 2017, 02:58 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6ac ... May 5, 2017, 02:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
a88 ... May 4, 2017, 02:50 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
89e ... May 3, 2017, 03:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
5d8 ... May 2, 2017, 02:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
51b ... May 1, 2017, 02:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
280 ... April 30, 2017, 02:48 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
4bc ... April 29, 2017, 02:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
f0d ... April 28, 2017, 03:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
31b ... April 27, 2017, 02:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
837 ... April 26, 2017, 02:43 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
64a ... April 25, 2017, 02:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
7a5 ... April 24, 2017, 02:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
9c7 ... April 23, 2017, 02:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c06 ... April 22, 2017, 02:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
27a ... April 21, 2017, 02:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
41e ... April 20, 2017, 02:42 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
584 ... April 19, 2017, 02:38 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
90c ... April 18, 2017, 02:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
690 ... April 17, 2017, 02:35 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
4c2 ... April 16, 2017, 02:39 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
829 ... April 15, 2017, 02:35 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
729 ... April 14, 2017, 02:34 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
764 ... April 13, 2017, 02:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6e7 ... April 12, 2017, 02:30 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
5b1 ... April 11, 2017, 02:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2ca ... April 10, 2017, 02:19 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
29b ... April 9, 2017, 02:24 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
4d8 ... April 8, 2017, 02:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
78d ... April 7, 2017, 02:19 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
f82 ... April 6, 2017, 02:17 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c65 ... April 5, 2017, 02:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
db9 ... April 4, 2017, 02:23 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
540 ... January 24, 2017, 02:02 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
455 ... January 23, 2017, 01:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
bec ... January 22, 2017, 02:00 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
5c0 ... January 21, 2017, 02:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
7cc ... January 20, 2017, 02:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
16f ... January 19, 2017, 02:08 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
ea8 ... January 18, 2017, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
db2 ... January 17, 2017, 01:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
76c ... January 16, 2017, 01:58 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
b11 ... January 15, 2017, 01:53 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
09b ... January 14, 2017, 01:58 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2a0 ... January 13, 2017, 01:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
d83 ... January 12, 2017, 01:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
9f5 ... January 11, 2017, 02:04 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
9b5 ... January 10, 2017, 01:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
8f7 ... January 9, 2017, 01:39 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6e9 ... January 8, 2017, 01:42 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
27a ... January 7, 2017, 01:43 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
ee6 ... January 6, 2017, 01:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
1e9 ... January 5, 2017, 01:54 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2b8 ... January 4, 2017, 01:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
693 ... January 3, 2017, 02:00 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
8e5 ... January 2, 2017, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
a1a ... January 1, 2017, 02:11 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
f56 ... December 31, 2016, 01:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
61a ... December 30, 2016, 01:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2e6 ... December 29, 2016, 01:59 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
7a3 ... December 28, 2016, 01:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
14c ... December 27, 2016, 20:06 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
528 ... December 27, 2016, 01:59 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
ac0 ... December 26, 2016, 01:59 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
162 ... December 25, 2016, 02:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
ca3 ... October 1, 2016, 02:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c29 ... September 30, 2016, 15:27 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
768 ... June 30, 2016, 02:32 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
292 ... June 29, 2016, 15:55 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
829 ... April 1, 2016, 03:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
de7 ... March 31, 2016, 14:18 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
3f4 ... March 30, 2016, 02:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
566 ... January 10, 2016, 03:22 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
e2b ... January 9, 2016, 16:11 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
5b5 ... January 9, 2016, 01:51 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
928 ... December 15, 2015, 01:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
43b ... October 2, 2015, 14:49 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
035 ... June 25, 2015, 01:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
fe2 ... June 24, 2015, 20:54 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
08a ... June 6, 2015, 02:21 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c0f ... May 22, 2015, 04:43 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
2f0 ... May 21, 2015, 16:17 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
bbc ... March 20, 2015, 03:16 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c95 ... March 12, 2015, 01:44 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6c1 ... March 11, 2015, 20:19 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
1f8 ... December 25, 2014, 02:42 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
ae1 ... December 24, 2014, 01:55 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
8fa ... December 23, 2014, 20:01 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
4f5 ... July 9, 2014, 02:15 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
e56 ... July 2, 2014, 02:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
dc8 ... July 1, 2014, 05:32 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
7ee ... June 26, 2014, 01:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
036 ... June 10, 2014, 19:52 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
afe ... June 10, 2014, 15:16 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
4ff ... December 10, 2013, 01:29 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
d1c ... December 9, 2013, 12:47 (UTC) Gravatar Steven Flower CSV import: update dataset worldbank-bg
d36 ... November 17, 2013, 02:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
a65 ... November 16, 2013, 02:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
03a ... August 20, 2013, 00:20 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
94e ... July 31, 2013, 00:16 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
6f4 ... July 30, 2013, 16:16 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
8cd ... July 30, 2013, 00:35 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
ca5 ... July 29, 2013, 13:57 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
1d0 ... July 29, 2013, 13:51 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
370 ... July 29, 2013, 00:27 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
c90 ... July 27, 2013, 00:28 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
92a ... May 28, 2013, 00:01 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
473 ... May 27, 2013, 12:29 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
b98 ... May 25, 2013, 00:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
9d0 ... March 12, 2013, 23:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
e89 ... March 12, 2013, 11:15 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
90c ... March 11, 2013, 23:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
d01 ... March 11, 2013, 21:40 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
bba ... March 9, 2013, 00:57 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
b5e ... July 13, 2012, 00:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver Daily archiver: update dataset worldbank-bg
fff ... July 12, 2012, 20:50 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
b42 ... July 12, 2012, 19:53 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
252 ... July 12, 2012, 19:37 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
a6e ... July 12, 2012, 19:36 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman CSV import: update dataset worldbank-bg
74c ... March 17, 2012, 00:46 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object worldbank-bg
762 ... January 27, 2012, 00:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
351 ... January 26, 2012, 00:47 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
1df ... January 25, 2012, 00:43 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
57c ... January 24, 2012, 00:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
7c3 ... January 23, 2012, 01:06 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
e41 ... January 22, 2012, 01:42 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
88e ... January 21, 2012, 00:45 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
36d ... January 20, 2012, 00:42 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
7fc ... January 19, 2012, 00:41 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
982 ... January 18, 2012, 00:39 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
097 ... January 17, 2012, 00:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
3fd ... January 16, 2012, 00:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
c17 ... January 15, 2012, 01:13 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
52d ... January 14, 2012, 00:40 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
040 ... January 13, 2012, 14:03 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
f81 ... December 16, 2011, 12:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object worldbank-bg
c91 ... December 16, 2011, 12:56 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object None
598 ... November 17, 2011, 16:41 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman REST API: Update object worldbank-bg
090 ... November 17, 2011, 16:40 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman REST API: Update object worldbank-bg
eb2 ... November 17, 2011, 14:46 (UTC) Gravatar Rajinikanth Pattabiraman REST API: Update object worldbank-bg
347 ... November 11, 2011, 13:10 (UTC) Gravatar IATI Archiver REST API: Update object worldbank-bg
a2a ... November 11, 2011, 11:54 (UTC) Gravatar Adrià Mercader REST API: Update object worldbank-bg
8ee ... October 5, 2011, 11:44 (UTC) Gravatar Adrià Mercader REST API: Update object wb-bg
c98 ... July 2, 2011, 18:34 (UTC) Gravatar Bill Anderson
05d ... May 15, 2011, 19:11 (UTC) http://iatiuser.myopenid.com/ REST API: Create object wb-bg